OP ZOEK NAAR ONDERAANNEMERS VAN TRANSPORT

Bent u op zoek naar betrouwbare transportondernemingen waarmee u samen kan werken? Wij zijn voortdurend op zoek naar gekwalificeerde en bekwame Oost-Europese transportondernemingen in alle transportsectoren die met klanten uit West-Europa willen samenwerken. Bel ons op en laat ons weten wat u nodig hebt.

 

HOE WERKT HET?

Wij leggen een direct contact tussen u en zorgvuldig gekozen Oost-Europese ondernemingen. Wij helpen beide partijen om de belangrijkste punten van succesvolle ontwikkeling van toekomstige samenwerking te bespreken en helpen madiem bij het oplossen van eventuele misverstanden.

​Wij kunnen de ontmoetingen met de klanten organiseren en daaraan deelnemen indien nodig is met het oog op het realiseren van wederzijds voordelige, professionele en rendabele samenwerking. Wij zijn ook in staat beide partijen te helpen om de culturele en sociale verschillen van elkaar te begrijpen. Uit onze ervaring is gebleken dat deze een belangrijk element van succesvolle samenwerking en partnerschap is.

 

WAT NU?

Wij bemoeien ons niet met de dagelijkse activiteiten m.b.t. planning en vrachtwagens. Alle planning-contacten worden door uw onderneming en transportbedrijf rechtstreeks gedaan. Betaling geschieden direct aan de transportbedrijven op basis van facturen.

 

HOEVEEL KOST HET?

Wij werken op basis van commissie. Onze commissie wordt betaald door de transportondernemingen. Normaal gesproken krijgen zij een factuur van ons aan het einde van referentieperiode.